Grafisk facilitering

”De 9 h’er” skaber struktur og overblik ved hver times opstart.
Vores klasseværdier er blevet visualiseret.
Det er lettere at huske hvad de tre hjørner i trekanten indeholder, når der er tegninger til.
På denne plakat kan børnene både læse tekster og “læse billederne” fir at huske hvad “de 3 T’er” dækker over.