Grafisk facilitering

Grafisk facilitering er at understøtte det talte med enkle billeder og ikoner. Al forskning viser, at vores indlæring og forståelse øges når det nye stof, vi bliver præsenteret for, bliver formidlet med en kombination af ord og billeder.

Jeg bruger grafisk facilitering i mit arbejde som lærer.
I en klasse er der ofte en bred vifte af børn med forskellige behov, styrker og udfordringer.
Forskningen viser, at hvis man laver en tydelig struktur i en klasse, kommer det ALLE elever til gode – både elever med og elever uden overbliksvanskeligheder.

At “tegne en forklaring” hjælper altså eleverne med bedre at kunne huske det, der bliver gennemgået. Derudover oplever jeg at eleverne er mere motiverede og tager medansvar. De er gode til at komme med ideer til, hvordan et abstrakt begreb eller en vanskelig forklaring kan visualiseres.