Skema, opgaver

Her er eksempler på, hvordan opgaveskemaer kan se ud.

På et opgave-skema, som vist ovenfor, har børnene den samme opgave hele ugen. Dette skema kan laves med op til 5 navne. Det medfølgende “uge-skilt” kan sættes på mønsterfeltet øverst til højre.

På et ugedags-skema har barnet forskellige opgaver i løbet af ugen. Antallet af rækker afhænger af, hvor mange opgaver, der skal være på skemaet. Jeg har lavet skemaer med alt fra 3-12 opgaver. Familiens navne skrives på med whiteboard tusch. Det medfølgende “uge-skilt” kan sættes på mønsterfeltet øverst til venstre.