Skemaer

Her er et eksempel på et morgenskema. Fuglen, der synger morgensang, symboliserer morgenskemaet:

På dette skema kan man vælge at sætte et “del-måls-skilt” på, for at hjælpe barnet med at få overblik over de forskellige dele tøj, der skal tages på.

Her er et eksempel på et aftenskema. Jeg har valgt at lade solnedgangen symbolisere aften:Her er to forskellige eksempler på opgaveskemaer:

På et opgave-skema, som vist ovenfor, har børnene den samme opgave hele ugen. Man kan vælge at lave et “uge-skilt” som sættes på mønsterfeltet øverst til højre.
På et ugedags-skema som dette, har alle forskellige opgaver i løbet af ugen. Antallet af rækker afhænger af, hvor mange opgaver, der skal være på skemaet. Jeg har lavet skemaer med alt fra 3-12 opgaver. Familiens navne skrives på med whiteboard tusch. 

Her er et eksempel på et kombineret skema:

Da der kun skulle være et enkelt punkt på aftenskemaet, kunne det kombineres med et opgaveskema 👍