Bestilling af skemaer

Hvis du har fået lyst til at skabe overblik med et skema, er det bare at gå igang.

Overvej følgende inden du bestiller:

  • Overblik over morgen/ aften eller opgaver?

Find ud af hvad du/ I har brug for at få overblik over; er det et overbliksskema over børnenes eller egne rutiner morgen og aften, eller er det et opgaveskema over dagligdags opgaver/pligter eller er det måske begge dele?

  • Inddrag barnet/børnene

Hvis det er et skema til børn, anbefaler jeg at du så vidt muligt inddrager barnet/børnene, så de får ejerskab over skemaet. Snak med dem om hvorfor du gerne vil lave et skema sammen med dem, hvilke skilte der skal være og hvilke forventninger I har hver især.

  • Et eller flere børn pr skema?

Hvis der er flere børn der skal have et overbliksskema til morgen- og/eller aftenrutiner, skal du tage stilling til, om du vil lave et skema til hvert barn, eller om de kan være på det samme. Hvis du har flere børn på samme overbliksskema, og ikke alle børn skal lave de samme ting, kan du vælge at sætte et “blænd-skilt” ud for en opgave som et af børnene ikke skal lav (se eksempler her).

Det praktiske

Mine skemaer og skilte er med mine egne håndtegnede tegninger og bliver trykt på kraftigt papir og koldlamineret. Når skemaer og skilte er koldlamineret, betyder det, at selvom du klipper i dem, “slipper” lamineringen ikke.

Til afkrydsning bruger jeg whiteboard-tuscher, som let tørres af.

Jeg bruger klæbemasse (“elefant-snot”) til ophængning af skemaer og fastgørelse af skilte.